Pro zpracování Vaší nabídky používáme Ceník stavebních prací (komplexní program pro oceňování stavebních prací), který je 2x ročně aktualizován .

V produktu je použit soubor popisů a cen stavebních prací a materiálů vytvořený firmou RTS,a.s. , Lazaretní 13, Brno.

Pro představu uvádíme příklady dílčích stavebních akcí.

Používame ceník stavebních prací www.dashofer.cz

Ceník stavebních prací je komplexní program pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, harmonogramů a fakturaci.

Tento software je určený pro:

  • investory
  • projektanty
  • stavební firmy
  • rozpočtáře
  • a ostatní zájemce o tuto problematiku

Aktuální verze programu Ceník stavebních prací 2.9.

Ceník stavebních prací se skládá ze čtyř navzájem provázaných modulů:

  • Katalog stavebních prací
  • Stavební rozpočet
  • Harmonogram stavby
  • Čerpání rozpočtu a fakturace

Základní součástí programu je rovněž databáze od firmy RTS, a.s., která obsahuje kompletní soubor popisů a cen stavebních prací a materiálů vytvořený a dvakrát ročně aktualizovaný.

Tento soubor dat a každá jeho aktualizace obsahuje celý aktuální rozsah stavebních prací HSV, PSV, Montážních ceníků a Agregovaných položek a s nimi souvisejících Materiálů.